LIKWIDATOR

  • Monika Szybilska
  • Jolanta Książek

Zarząd

  • Monika Szybilska – prezes
  • Katarzyna Dobrowolska – wiceprezes
  • Jolanta Książek  – sekretarz
  • Honorata Malczewska – skarbnik
  • Bernadetta Lewicka – członek zarządu

Komisja rewizyjna

  • Agnieszka Miklis-Kulpa – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • Anna Budzik – sekretarz
  • Beata Mieczkowska – członek