STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WIATRACZEK”

Z A P R A S Z A

do udziału w projekcie dla dzieci niepełnosprawnych

pod nazwą „Terapia – szansą osób niepełnosprawnych 10”

czas trwania projektu od 14 czerwca 2021r. do 31 października 2021r.

W ramach projektu są prowadzone następujące zajęcia terapeutyczne:

 terapia logopedyczna,

integracja sensoryczna SI,

terapia EEG Biofeedback,

fizjoterapia,

terapia czaszkowo-krzyżowa,

terapia pedagogiczna,

treningi umiejętności społecznych TUS (zajęcia grupowe),

zajęcia pedagogiczne (zajęcia grupowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Słupska.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają członkowie Stowarzyszenia „Wiatraczek”

Zapisy przyjmuje:    Jolanta Książek tel. 506 449 561

—————————————————————————————————————–

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Słupska