STOWARZYSZENIE  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„WIATRACZEK”

 Z A P R A S Z A
dzieci niepełnosprawne i ich opiekunów
na cykl bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych
organizowanych w ramach projektu:
„Ruch to zdrowie”

zajęcia muzyczno-ruchowe
dla osób niepełnosprawnych z opiekunami
wtorek   godz. 17,00

zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych
sobota   godz. 10,00  grupa młodsza
godz.  11,00  grupa starsza

zajęcia na basenie dla opiekunów
poniedziałek godz. 9,00

 Zajęcia realizowane będą od 1 września 2021r. do 15 grudnia 2021r.

Liczba miejsc ograniczona,  liczy się kolejność zgłoszenia.

Zapisy przyjmuje:    Marta Poziarska tel. 514 516 778

—————————————————————————————————————–

Projekt dofinansowany w ramach
Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO