STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„WIATRACZEK”

Z A P R A S Z A

na terapię psychologiczną osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
organizowaną w ramach projektu pod nazwą
„POMOC POTRZEBNA OD ZARAZ”

czas trwania projektu od 01 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Projekt jest współfinansowany ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają członkowie Stowarzyszenia „Wiatraczek”

Zapisy przyjmuje:    Jolanta Książek tel. 506 449 561

—————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt finansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych