DZIEŃ 4 – 30.08.2020
Niedziele każdy miał czas dla siebie.

Cześć osób pojechała do Zakopanego, część wsiadła na diabelski młyn i oglądała Kraków z góry, inny spotkali się ze znajomymi, a jeszcze inny poszli do ogrodu botanicznego.