W okresie od 02.11.2020 do 06.12.2020 realizowany był projekt pn. „Terapia – szansą osób niepełnosprawnych 9+”

w ramach którego dla 5 osób niepełnosprawnych odbyło się 5 zajęć on-line z nauki czytania metodą glottodydaktyki, które prowadziła pedagog Beata Mieczkowska.
Projekt współfinansowany w wysokości 2 655,60 ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z otrzymanych środków zakupiono pomoce do zajęć i opłacono pedagoga.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, przez zabawę przy pomocy klocków LOGO z literkami uczyli się czytać. Jest to pierwszy projekt on-line realizowany przez Stowarzyszenie „Wiatraczek” ale już wiemy, że będzie on kontynuowany przy wsparciu Fundacji Banku PEKAO imienia Mariana Kantona.