Od czerwca 2021 roku trwa projekt pod nazwą „Terapia – szansą osób niepełnosprawnych 10”
w ramach którego prowadzone są zajęcia terapeutyczne:

terapia logopedyczna, integracja sensoryczna SI, terapia EEG Biofeedback, fizjoterapia, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych TUS (zajęcia grupowe), zajęcia pedagogiczne (zajęcia grupowe).
Z projektu korzysta 27 osób z niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 31 lat, mieszkańców Słupska.
Celem głównym projektu było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do lepszego funkcjonowania.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Słupsk, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych