Od czerwca 2021 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” realizuje projekt pod nazwą „Pomoc potrzebna od zaraz” dofinansowany ze środków PFRON

w ramach którego 15 osób  z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie  korzystają z terapii psychologicznej.

Pomoc psychologiczna zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i opiekunów jest bardzo potrzebna,
W związku z panującą pandemią zostaliśmy wszyscy zatrzymani w domach, wiele zajęć zostało wstrzymanych lub ograniczonych
w wyniku czego nastąpiło pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych.
Jest to bardzo duży problem, z którym nie radzą sobie nie tylko dzieci, ale i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

Jesteśmy w połowie realizacji projektu, który będzie trwał do końca grudnia 2021 roku.

Projekt jest finansowany ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.