Z A P R O S Z E N I E

dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów

na cykl bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych

organizowanych w ramach projektu:

„Odzyskać siebie” 

zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej dla dzieci z opiekunami

zajęcia na basenie dla dzieci niepełnosprawnych

zajęcia na basenie dla opiekunów

 Zajęcia realizowane będą od 17 sierpnia 2020r. do 15 listopada 2020r.

Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo udziału w projekcie mają członkowie Stowarzyszenia „Wiatraczek”

Zapisy przyjmuje:    Marta Poziarska tel. 514 516 778

—————————————————————————————————————–

Projekt dofinansowany w ramach
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Miasta Słupsk