Z końcem października 2021 roku Stowarzyszenie WIATRACZEK zakończyło realizację projektu pn
„Terapia – szansą osób niepełnosprawnych 10”.
W ramach którego w okresie 15 czerwca do 31 października 2021 roku  prowadzona była terapia dla 27 osób z niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 31 lat, mieszkańców miasta Słupska.

Razem odbyło się 455 jednostek terapeutycznych z czego 405 jednostek terapeutycznych indywidualnych i 50 jednostek terapeutycznych grupowych.
Były to zajęcia: terapia logopedyczna (60j.), integracja sensoryczna SI (210j), terapia EEG Biofeedback (90j), fizjoterapia (15j), terapia czaszkowo-krzyżowa (15j), terapia pedagogiczna (15j), treningi umiejętności społecznych TUS – zajęcia grupowe (4 grupy – 40j), zajęcia pedagogiczne – zajęcia grupowe (1 grupa – 10j).

Celem głównym projektu było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do lepszego funkcjonowania.

Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Słupsk, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 900 zł Całkowita wartość projektu 40 149 zł

projekt realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „wiatraczek”

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Słupsk,
pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych