Co roku realizujemy różne projekty finansowanych z różnych źródeł:

2020 roku

  • Terapia – szansa osób niepełnosprawnych – finansowana ze środków PFRON i Miasta Słupsk
  • Odzyskać siebie – finansowane ze środków z Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY