Nasze działania realizujemy poprzez wielokierunkową aktywność, w ramach której organizujemy:

  • zajęcia indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych, takie jak zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, ogólnorozwojowe,
  • spotkania grupy wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach których zapraszamy specjalistów, terapeutów i urzędników,
  • warsztaty i zajęcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • spotkania i wyjazdy integracyjne dla rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne,
  • akcje społeczne na temat osób niepełnosprawnych (Światowy Dzień Zespołem Downa, Dzień Autyzmu, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych),
  • zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych na temat osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowotnej.