Informujemy,
że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” z siedzibą w Słupsku ul. Wiatraczna 10,  KRS: 0000388606
zostało rozwiązane
na mocy Uchwały nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” z dnia 9.01.2023r.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 27.01.2023r. wydanym w sprawie o sygnaturze: GD.VIII NS-REJ.KRS/000849/23/712.

Funkcję likwidatorów pełnią: Monika Szybilska i Jolanta Książek

Likwidatorzy wzywają ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia do ich zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2023r.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie e-mail na wskazany adres: wiatraczek.20211@wp.pl