lekcje o tolerancji dla osób niepełnosprawnych
pt. „Każdy z nas jest inny”

W ramach projektu prowadzone są lekcje tolerancji dla osób niepełnosprawnych pt. „Każdy z nas jest inny” skierowany do młodzieży szkolnej. Celem projektu jest przybliżenie uczniom informacji na temat osób niepełnosprawnych i ich problemów. Oprócz wyjaśnienia podstawowych informacji na temat różnego rodzaju niepełnosprawności jest to okazja do zwrócenia uwagi na temat tolerancji i nie używania bezmyślnie słów obraźliwych wobec innych osób.
Ważnym elementem zajęć jest temat dbania o własne zdrowie i to, że z wiekiem nasza sprawność maleje. Podczas zajęć wskazujemy również jak należy zachowywać się i reagować spotykając się z różnymi zachowaniami osób niepełnosprawnych. Część lekcji odbywa się w formie wykładu i dyskusji z młodzieżą, następnie realizowana jest część warsztatowa. W trakcie warsztatów młodzież  m.in. rozpoznaje przedmioty codziennego użytku z zasłoniętymi oczami, układa puzzle lub zbiera drobne przedmioty w rękawicach roboczych, próbuje czytać w specjalnie zaklejonych okularach (imitacja problemów ze wzrokiem), pisać i pić bez użycia rąk itp.
W 2019 roku odbyły się lekcje w szkołach podstawowych nr 7, 8, 9 a uczestniczyło w nich łącznie 225 uczniów. Projekt został sfinansowany ze środków Stowarzyszenia. Zajęcia poprowadzą nauczycielki i mamy dzieci niepełnosprawnych Krystyna Bogusz-Życzkowska i Beata Mieczkowska przy wsparciu członków stowarzyszenia.

Opowiadamy,  uczymy,  podnosimy Świadomość