K R S   0 0 0 0 3 8 8 6 0 6

 

Przekaż swój 1% dla Stowarzyszenia WIATRACZEK

PIT rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Przekazując nam 1 % podatku wspierasz osoby niepełnosprawne i ich rodziny

 Pozyskane środki z 1 % podatku przeznaczamy na organizację:

  • zajęć indywidualnych i grupowych dla osób niepełnosprawnych takie jak zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, ogólnorozwojowe,
  • spotkań i wyjazdów integracyjnych dla rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne,
  • warsztatów i zajęć dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • spotkań grupy wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach których zapraszamy specjalistów, terapeutów i urzędników,
  • kampanii społecznych na temat osób niepełnosprawnych (Światowy Dzień Zespołem Downa, Dzień Autyzmu, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych),
  • zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych na temat osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowotnej.

Jak przekazać 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy podać w zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38)
numer KRS 0000388606 oraz kwotę podatku którą chcemy przekazać.

Resztą zajmie się Urząd Skarbowy.