Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
(Janusz Korczak)

Jesteśmy charytatywnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku, działającym od czerwca 2011 roku na zasadach non-profit. Opieką stowarzyszenia objętych jest trzydzieścioro dwoje dzieci, uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Słupsku, szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych, na które staramy się pozyskiwać środki finansowe zarówno od osób prywatnych, jak i od firm.

Każde dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a dotyczą one: autyzmu, porażenia mózgowego, zespołu Downa, epilepsji, cytomegalii, białaczki, ADHD oraz całościowego zaburzenia rozwoju. Leczenie, zajęcia terapeutyczne czy turnusy rehabilitacyjne dzieci są bardzo kosztochłonne i w większości nie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.